Een 3V-systeem

Ik blijf bij mijn 3V-systeem. 🤔
Verbondenheid, Vrede, Verdraagzaamheid.
Ben zó klaar met onvrede, verdelingen en globale uitspraken.
Zéker op social media.
(Het radiointerview met Stef Bos op Joe FM vandaag inspireerde me erg!)
Als mens zijn we toch gecultiveerd genoeg om in één gezonde lijn te denken?
Respect leidt tot begrip.
Begrip leidt tot ruimdenkende blik.
Een ruimdenkende blik
prikkelt je brein en dus je visie een mooie manier mensen raken.

Laten we verdeeldheid – onder welke vorm dan ook – niemand kraken.
Jij bent je mooie jij,
Ik ben mijn ik… .
Dat heet voor mij “sámen”.
Dat is voor mij “respect”.
Zij die nadenken, overdenken, bang zijn, begrijp ik erg.

We kregen ooit álles van Moeder Natuur.
Moeder Natuur komt nu op ons af.
In een ongekende snelheid.
In een rotvaart.
Evenals de chemie
die ons probeert te bevrijden.
Opdat we in leven blijven?

We zijn onderdeel van Moeder Natuur.
We hebben alles gemaakt, maakbaar – niet maakbaar- zoals het is.
En ja, we hebben hulp nodig in deze tijden op álle fronten.
We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

© Aloka Liefrink