Enkele tips & tricks om jullie relatie een boost te geven

Samen

Valentijn is bijna daar! Dit moment is niet voor elk stel zo fijn. Enkele tips & tricks om jullie relatie een boost te geven.

1. Laat spanningen zich niet opstapelen.
Vaak vegen we ongenoegen onder het tapijt omdat we het voor onszelf ontkennen, maar ook omdat we bang zijn hoe de ander op jouw ontevredenheid zal reageren. Maar, weggestopte issues gaan etteren en groeien. Negeer de signalen niet die opgelost moeten worden. Bedenk dat het
minder veel van jullie vraagt wanneer ongenoegens in een pril stadium worden geuit en opgelost. Na het uiten van die ontevredenheid,
is het in een pril stadium nog makkelijk om samen tot een consensus te komen.
Wanneer problemen zich maanden en jaren opstapelen, is het nóg moeilijker om ze op tafel te gooien,
en de kans op fikse ruzies wordt alleen maar groter.

2. Wat is jouw aandeel in de discussie/ ruzie?
In een relatie ben je met twee.
Je voelt je misschien niet zo lekker bij het gedrag van je partner, maar hoe is dat gedrag zover gekomen?
Wat kon jijzelf eraan doen om diens (bijvoorbeeld vermijdend) gedrag te voorkomen?
Wanneer jij je eigen inzichten en werkpunten durft aan te geven, dan zal de ander dit ook veel makkelijker doen.
Niet alle verantwoordelijkheid van de problemen ligt bij de ander. Wees transparant over je eigen gevoelens. Geef desnoods
ook aan dat je dingen anders had willen aanpakken. Niet makkelijk. Dit vergt immers veel van je zelfkennis en lef!

3. Herbekijk je relatieverwachtingen.
Zijn de relatieverwachtingen die je vroeger had, nog wel actueel? Elk mens evolueert,
en tijdens zo’n ontwikkeling komen we normaliter voor nieuwe inzichten te staan.
Waren de verwachtingen van toen wel haalbaar?
En hoe zit het met de relatieverwachtingen van je partner?
Denken jullie nog steeds op dezelfde manier over trouw, opvoeding, communicatie, intimiteit, etc?
Wanneer kantelde de relatie? Vaak op momenten dat er kinderen kwamen,
de één of de ander een carrièreswitch maakte. (Bijvoorbeeld je partner is zelfstandige geworden, en spendeert hier ontzettend veel tijd aan.)
Veel mensen kijken uit naar de pensioenleeftijd, maar wanneer het pensioen er eenmaal is komt men wel
vaker tot de ontdekking dat samenleven nu een heel andere kleur krijgt.

4. Je partner verandert niet.
Gedrag kun je bijstellen, mits jullie dat allebei nodig vinden.
Dan doe je je best om rekening te houden met de ander.
Bijvoorbeeld: jij bent van de botte bijl, en je partner wordt daar heel triest van.
Verdiep je in communicatiestijlen, zodat jullie relatie weer in balans komt.
Qua karakter verandert iemand (doorgaans) niet en het is dus een mooie les om de ander te accepteren zoals die is.
In die fase kun je wel eens tot de constatering komen dat jullie karakters wel héél verschillend zijn.
Gebreken vallen immers niet weg te poetsen. Dan rijst de vraag of je wel met die gebreken kunt leven.

5. Focus op waardering en dankbaarheid.
Wanneer jullie relatie onder een spervuur ligt, is de neiging groot om je te focussen op de minpunten van de ander.
De rotzooi in huis, het dopje van de tandpasta, de taakverdeling in het huishouden ….
Draai de focus om en benoem wat je wél goed vindt aan je partner.
Geen makkelijke, maar op termijn loont dit écht! Dan is gesprek en de vraag om gedrag bij te spijkeren véél makkelijker.
Wanneer jullie al in de discussiemodus zijn verzand, is de weg naar die positieve switch niet evident.
Dankbaarheid is doorgaans een toverwoord in relaties.

6. Maak een uurtje per week vrij voor elkaar.
“Date” weer met elkaar!
Maak tijd om écht naar elkaar te luisteren met een onbevangen oor.
Stel gerichte vragen, vraag door als iets niet duidelijk is.
Luister naar de ander, zonder die te onderbreken. (Ook dit is niet vanzelfsprekend!)
Toon je empathische sterkte, en motiveer je partner om met issues voor de dag te komen.
Geef ook aan dat je hem/ haar begrijpt. En als je de ander (even) niet begrijpt, laat het rusten
en kom er op een gepast moment op terug. Zorg er in dat uurtje voor dat je partner
zich werkelijk gehoord en écht begrepen voelt.

7. Praat over normen en waarden. Vrijheid is hierin essentieel.
Praat samen over toekomstdoelen en geef elkaar aan hoe je daarin gesteund wil worden.
Laat elkaar daar zeker ook vrij in! Angsten om de ander te verliezen, resulteert in gedrag waarvan de ander het benauwd krijgt.
Maak duidelijke afspraken over hoe jullie het woord “vrijheid” definiëren en kunnen toepassen in jullie relatie.
Die stap wordt wel vaker overgeslagen in een relatie.

8. Word samen beter in het oplossen van problemen.
Een partnerrelatie wordt doorgaans sterker wanneer jullie constructief met issues kunnen omgaan.
Makkelijker geschreven dan gedaan: in het heetste van de strijd “verlies” je jezelf – en ook de ander – sneller.
Ga na wat haalbaar is voor beide partijen. Bedenk ook dat je onderwerpen “kapot kunt praten”.
Baken daarom de praatmomenten af. In die momenten bespreek je de zaken die op je lijstje staan.
Koppels die eindeloos doorgaan over één issue, kunnen best een helicopterview gebruiken.
Het oplossen van problemen mag zeker niet als “een wedstrijd” gezien worden:
wanneer je de ander wil overtuigen van je gelijk, is er geen gelijkheid meer.

9. Laat woede en frustratie los.
Woede en frustratie zijn geen goede raadgevers, dat weten we allemaal.
Deze woorden zijn relatietoxines. Dingen die in het verleden zijn gebeurd, en waar de ander zijn / haar
stinkende best voor doet om het anders aan te pakken, mag best gewaardeerd worden.
Let wel: bijvoorbeeld bij bedrog, kan het zijn dat dit blijvende littekens heeft nagelaten.
Vertrouwenskwesties zijn niet in één, twee, drie opgelost. De kans dat je hier steeds weer op terugkomt, is menselijk.
Dan is het echter wel raadzaam om de hulp van een objectief vertrouwenspersoon in te roepen.

10. Maak tijd voor leuke dingen!
Wanneer jullie elkaar uit het oog zijn verloren, plan dan datemomenten in.
(Los van de gespreksmomenten om problemen op te lossen!)
Doe dingen waarvan jullie vroeger samen blij werden.
Onderneem nieuwe dingen en associeer die met jullie “vernieuwde” relatie.
Samen dingen doén, zorgt er ook voor dat de relatie een andere dimensie krijgt.
Praten hoeft zeker niet altijd om gelukkig(er) te worden met elkaar.
Last but not least: veel koppels wachten gemiddeld zes jaar om relatiehulp te zoeken.
Dit is meer dan jammer! De scherven zijn gevallen, er kan dan nog wel gelijmd worden.
Maar de barsten blijven zichtbaar. Zoek bijtijds tools om sterk(er) met elkaar om te gaan.

Herkenbaar? Voel je vrij en veilig om een gratis intakegesprek te boeken.
© Aloka Liefrink