Een paginagroot artikel over Aloka en ‘Solovlucht’ in Metro Nederland. De focus lag (i.v.m. Vaderdag) vooral op de rol van Aloka’s adoptievader Jos Liefrink.