Steeds terugkerende ruzies met je partner?

Relatie Ruzies
Een ware bron van relatiestress!
Het oplossen van deze discussies vereist wat kunde.
Zoals: opbouwende communicatie, wederzijds begrip en toepassing daarvan, volledige empathie en vooral het sluiten van compromissen.
6 basistips?
1. Kom zelf tot jezelf vooraleer je in gesprek gaat.
Voordat je met de ander in gesprek gaat, zorg er dan voor dat je zelf even op adem bent gekomen. (Korte ademhalingsoefening bijvoorbeeld). Wie rustig is, praat langzamer en straalt ook kalmte en oplossingsgerichtheid uit.
Gesprekken die starten vanuit woede of frustratie leiden zelden tot constructieve oplossingen.
2. Timing!
Je weet het vast wel. Maar het zit je hoog! Terwijl je partner (bijvoorbeeld vuilniszakken) staat op te ruimen of een deadline moet afronden heb je meestal niet de goeie mood noch timing te pakken. 😉
Als je niet weet wanneer en óf er nog op korte termijn kan gepraat kan worden: vraag wanneer je partner eventjes tijd voor jullie kan maken.
Wedden dat de ander snel tijd voor je vrij máákt? Dit wekt nieuwsgierigheid wanneer er nog betrokkenheid is.
3. Plaats.
Vanuit mijn praktijkervaring weet ik dat koppels ruziën met de kids op de achterbank.
Met je ratio weet je wellicht dat dit niet met de beste mood geuit wordt, op een verkeerde timing en informatie die niet bestemd is voor lieve kinderoortjes.
Probeer een plek te vinden zonder afleiding of tijdsdruk. Een ommetje kan al bijzondere resultaten opleveren.
4. Luister actief.
Daardoor zoek je de essentie van het terugkerend ruziepatroon op.
Hoe luister je áctief?
Actief luisteren. Hoe dan?
1.
Stel open vragen. (Vragen die beginnen met Waarom, wat, wie etc… ).
Zo krijg je veel meer cruciale informatie los waarover je kritisch kunt reflecteren.
2.
Na gerichte open vraagstelling, op een rustige toon: laat de ander dan uitpraten. Filter informatie uit de feedback.
Bijvoorbeeld je partner zegt uiteindelijk schoorvoetend:
‘Ik vind dat je te weinig tijd voor me vrijmaakt omdat je veel met je werk bezig bent.’ Als je goed luistert, mist jouw partner jou! Dat is alleen maar mooi nieuws niet? 😉
Schiet daarom niet meteen in de verdediging, maar beantwoord deze vraag met een diepere vraag.
‘Ik begrijp dat we elkaar weinig zien. Wat verwacht je concreet van mij qua aanpassing?’
Als het voorstel van de ander niet haalbaar is, leg dan ook rustig uit waarom dit praktisch niet kan en geef aan dat je wel wil meedenken om elkaar wat meer te zien.
Zo heb je de rust bewaard, begrip getoond, empathisch gereageerd, en sámen op zoek naar haalbare veranderingen.
3.
Als jullie gepraat hebben, ‘is de etter uit de wonde’. Geef elkaar de tijd om veranderingen door te voeren. Bespreek die tijd ook op voorhand, zodat de valkuil niet herhaald wordt.
Dont’s.
Blijven uitpraten heeft geen enkele zin.
Niemand verandert gedrag in één dag. 😉
Als je dit issue op een kalm moment hebt besproken, laat het dan even betijen.
Wanneer hij/ zij morgen opnieuw úren achter de laptop zit, en even niets onderneemt, stap dan uit de ruimte. Stilte zegt vaak meer dan woorden.
Hiermee laat je voelen dat je het er nu niet mee eens bent en een betrokken partner zal tijdens jouw afwezigheid vanzelf wel even gaan nadenken.
Een reëel voorbeeld van hoe het anders kan? 😉
Antwoorden als: ‘Begrijp dat ik die promotie heb gekregen, en daarvoor hard moet knokken. We hebben dat geld nodig. Binnenkort ben ik ingewerkt. Het is niet anders.’
Of:
‘Begin daar niet wéér over. Dat gedoe vreet energie van me. Ik heb het nu eenmaal druk en erover zeuren helpt nog minder. Het is wat het is.’
Je eist dat de ander jouw situatie accepteert zoals die is, je stelt jezelf op een defensieve manier voorop. En koppelt daar geen oplossingsgericht eindwoord aan.
De ander zal zich nog meer ‘opgesloten’, opgefokt en verdrietiger voelen.
5. Wat vertelt je ergernis over jezelf?
Mis je je partner werkelijk? Of ben je in het algemeen wat eenzaam in je leven?
Door aanhoudende eenzaamheid, op meerdere fronten, is het mogelijk dat je een tunnelvisie hebt ontwikkeld.
Onze allergieën vertellen vaak meer over onszelf dan over de ander.
6. Humor.
Een respectvol geplaatste grap, waarbij je de ander niet neerhaalt, kan de spanning van de situatie halen.
Komen jullie er echt niet uit? Dan kan een bemiddelaar met een helicopterview met jullie meekijken. Een objectief iemand bekijkt de dingen vanuit een groter geheel waardoor jullie makkelijker inzichten krijgen.
📲Aloka Life Coach. 06 84515001
© Aloka Liefrink.